Novost

Radiološka diagnostika - rentgen

NOVO - RADIOLOŠKA DIAGNOSTIKA

ZOBNI DIGITALNI RENTGEN Cena
Ortopan
(panoramski posnetek vseh zob)
25,00€
Lokalni posnetek
(intraoralno slikanje posameznih zob)
9,00€
Zobne krone 9,00€
Posnetke prejmete na zgoščenki
ob pregledu (CD)
brezplačno

DIGITALNI RENTGEN TELESA Cena
Prsni organi
(pljuča, srce ... )
13,00€/projekcija
Skelet
(glava, obnosne votline, hrbtenica, rebra, komolec, koleno, kolk, okončine, ostali sklepi ...)
13,00€/projekcija
Posnetke prejmete na zgoščenki
ob pregledu (CD)
brezplačno
Za vse RTG preiskave je potrebna napotitev zdravnika/zobozdravnika.

Naročanje in informacije:
0820 08240
narocanje@doktor24.si
Klinika Doktor 24
Savska cesta 3, 1000 Ljubljana

Rak debelega črevesa in danke

Prva zdravstvena asistenca bo v letu 2008 izvedla že drugo preventivno akcijo zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki. V letu 2007 je bil uspešno izpeljan prvi pilotski projekt. Odzivnost je bila zelo dobra, uspešnost akcije je primerljiva z državami EU. Preseneča in izstopa zelo visok delež anketiranih, pri katerih ugotovimo dedno obremenitev za razvoj raka na debelem črevesu ter pri teh osebah ugotovljenih visok delež pozitivnih koloskopskih izvidov.
Tudi letos bodo k izvedbi preventivnih pregledov aktivno povabljeni vsi uporabniki Prve zdravstvene asistence, ki spadajo v skupino, določeno z ustaljenimi evropskimi smernicami za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki – sekundarna preventiva.

Statistična analiza uspešnosti prve preventivne akcije v letu 2007
Prva zdravstvena asistenca je v preteklem letu izvedla prvi pilotski program zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki.

K izvedbi so bili povabljeni vsi uporabniki Prve zdravstvene asistence, ki spadajo v preventivno skupino, ki jo določajo že ustaljene evropske smernice. Za razliko od nekaterih držav preventivni program Prve zdravstvene asistence zajema tudi osebe, ki so dedno obremenjene z rakom na debelem črevesu in danki.
Starostna struktura asimptomatskih oseb, povabljenih na diagnostične preiskave (koloskopija, hemotest), je bila med 40. in 74. let. Odzivnost na povabilo za preventivni pregled je bila visoka, kar 65,1 odstotkov povabljenih se je odzvalo na preventivno akcijo. Od vseh, ki so se odzvali ugotovimo, da je koloskopijo predhodno opravilo že 25,4 odstotkov anketiranih oseb.
V skupini asimptomatskih oseb, ki smo jim opravili pregled blata na prikrito krvavitev (hemotest) ugotovimo 3.5 odstotka pozitivnih hemotestov. Tem osebam smo opravili endoskopski pregled debelega črevesa (koloskopija).Od anketiranih oseb, ki so se odzvale našemu preventivnemu programu, ugotovimo presenetljivo visok odstotek tistih, ki spadajo v skupino dedno obremenjenih za razvoj raka na debelem črevesu in danki, ta delež predstavlja kar 10 odstotkov. Vsem tem osebam (dedno obremenjenim) smo takoj opravili koloskopijo in ugotovili kar 26 odstotkov patoloških izvidov, kamor uvrščamo ugotovitev polipoidnih formacij oziroma ugotovitev rakaste tvorbe v debelem črevesu.

Pomembna ugotovitev izsledkov prve preventivne akcije
Iz navedenih analitičnih podatkov naše prve preventivne akcije lahko ugotovimo, da je poleg asimptomatskih bolnikov, ki smo jim opravili hemotest (pregled blata na prikrito krvavitev) ter ugotovili pričakovane rezultate (glede na izsledke drugih držav), statistično zelo pomemben delež tistih oseb, ki so sodijo v skupino dedno obremenjenih (10 %), pri katerih je ugotovljen visok delež patoloških izvidov (26 %) opravljene koloskopije.

V Sloveniji....
Pojavnost raka debelega črevesa in danke je po statističnih podatkih v zadnjih desetletjih v razvitih državah v porastu.

V Sloveniji je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi rakave bolezni. Od leta 1980 ugotavljamo strm porast zlasti pri moški populaciji. Glede na geografske kriterije ugotavljamo, da je pomembno večja incidenca (pojavnost) na Štajerskem, Dolenjskem in v Beli Krajini, nižja pa na zahodnem delu države.

Klinični znaki...
Klinični znaki so neznačilni in so odvisni od velikosti, mesta in razširjenosti tumorja. Najpogosteje se kažejo z neznačilnimi bolečinami v trebuhu, napenjanjem, spremembi ritima in konsistence odvajanja blata, slabokrvnostjo, krvavitvami iz črevesa. Številni bolniki so lahko dolgo brez težav, tako da bolezen odkrijemo že v napredovali fazi, ki pa ima slabšo prognozo.

Dejavniki tveganja za nastanek bolezni ....
Vzrok za nastanek bolezni ni docela pojasnjen, znano pa je, da je rak debelega črevesa in danke posledica medsebojnega delovanja dednih dejavnikov in vplivov okolja.

Starost
Okoli 90 % bolnikov, ki zbolijo, je starejših od 50 let. V nekaterih razvitih državah po tej starosti že opravljajo preventivne diagnostične postopke - presejalne teste.

Prehrana
Zadnje večje mednarodne prospektivne študije ne potrjujejo značilne statistične povezave za nastanek raka na debelem črevesu in danki v povezavi z uživanjem mesa, nasičenih maščobnih kislin, zelenjave in sadja, vlaknin, antioksidantov. Pomembni so morda novejši izsledki raziskav, ki kažejo na pomembno znižanje tveganja za nastanek raka na črevesu ob uživanju metionina in folne kisline. Nedavne študije povezane s prekomerno telesna težo so pokazale, da je tveganje za razvoj raka na debelem črevesu približno za 15 % do 30 % večje, kot pri populaciji z normalno telesno težo.

Kajenje, alkohol
Tveganje za nastanek polipoidnih adenomov in raka na debelem črevesu in danki je pri kroničnih kadilcih pomembno večje. Prav tako je večje pri kroničnih alkoholikih, verjetno na račun pomanjkanja metionina in folata.

Črevesni adenomatozni polipi
Znano je, da se skoraj v 90 % raka debelega črevesa in danke razvije iz adenomatoznih polipov, ki jih lahko že predhodno odstranimo z relativno enostavnim endoskopskim posegom.
Kronične vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen, Ulcerozni kolitis). Bolezni sta kronični in ponavadi potekata skozi desetletja. Pri trajanju preko 12 let se tveganje za nastanek raka pomembno poveča, zaradi česar so potrebne pogostejše diagnostične preiskave za ugotavljanje raka na debelem črevesu in danki.

Operativna odstranitev žolčnika
Po odstranitvi žolčnika (holecistektomija) se žolčne kisline stalno izlivajo v začetni del tankega črevesa, in zaradi potencialne karcinogenosti lahko povzročijo nastanek raka zlasti v desnem delu debelega črevesa.

Dedna obremenjenost
Sorodnikom bolnikov zbolelih za rakom na debelem črevesu in danki se verjetnost za pojav raka v prvem kolenu poveča za 3-do 4-krat, v drugem in tretjem kolenu pa do 1,5-krat. Pri teh bolnikih je potreben prvi preventivni endoskopski pregled črevesa (koloskopija) že v 40 letu starosti.
Pri dednih oblikah raka, ki so sicer zelo redke (družinska adenomatozna polipoza in dedni nepolipozni rak debelega črevesa), je tveganje še posebej veliko.

Odkrivanje in preprečevanje bolezni
Rak debelega črevesa in danke je ozdravljiva bolezen, če je odkrita dovolj zgodaj. Pri mnogih ljudeh bolezen ugotovimo prepozno, takrat je največkrat bolezensko dogajanje že izraženo z bližnjimi oziroma oddaljenimi zasevki, kar pa pomembno zmanjša uspešnost zdravljenja in preživetje.
V Sloveniji je v primerjavi z državami EU izražena visoka stopnja incidence, umrljivosti ter slabše 5-letno preživetje bolnikov, ki so zboleli za rakom debelega črevesa in danke. Po zadnjih statističnih podatkih ugotavljajo, da se razmerje odkritih primerov v omejeni obliki glede na napredovalo in razširjeno obliko povečuje v korist slednje.
Za uspešno preprečevanje in zmanjševanje pojavnosti raka na debelem črevesu in danki v našem okolju je potrebno ustrezno seznanjanje prebivalstva z boleznijo, aktivno vzpodbujati k izvajanju primarnih preventivnih aktivnosti, zagotoviti izvajanje sekundarnih preventivnih programov na nivoju širše populacije.
V smislu primarnih preventivnih smernic ima pomembno vlogo pri posamezniku vzdrževanje normalne telesne teže (indeks telesne mase 18.5-25) skozi vse življenje, redna telesna aktivnost (zmanjša tveganje tudi do 50 % ), dnevno zaužitje 5 ali več obrokov sadja in zelenjave, opustitev kajenja in uživanja alkoholnih pijač.
Na verjetno najpomembnejšem področju, kjer lahko izvajamo aktivne preventivne preglede - sekundarna preventiva, bo Prva zdravstvena asistenca v letu 2008 izvedla že drugi preventivni program »preprečevanja in zgodnjega odkrivanje raka na debelem črevesu in danki.«
V večjih mednarodnih študijah je bilo dokazano, da je eden najpomembnejših sprejemljivih testov za ugotavljanje premalignih lezij v področju debelega črevesa, ugotavljanje prikrite krvavitve v blatu (hemotest).
Novejše raziskave potrjujejo, da je pri dobro izpeljanih razširjenih preventivnih preiskavah za ugotavljanje prikrite krvavitve v blatu (hemotest) ter kvalitetno in nadzorovano izpeljana nadaljnja diagnostična in terapevtska obravnava, zmanjšala smrtnost v ciljni skupini pregledovanih oseb za približno za 15 – 32 %.

Kako bo potekal preventivni program »zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki«?
  • Ciljna skupina uporabnikov PZA v starostnem obdobju med 40 in 74 let, ki nima simptomov oz. dejavnikov tveganja za razvoj RDČD, bo vključena v preventivni program. Sprva jim bodo opravili pregled blata na prikrito krvavitev - hemotest, glede na izvide eventuelno tudi endoskopski pregled debelega črevesa - koloskopija.
  • Sorodniki oseb, ki so zboleli za rakom debelega črevesa in danke (prvo, drugo in tretje koleno), bodo povabljeni na preventivni pregled že po 40. letu starosti. Opravili jim bodo endoskopski pregled debelega črevesa - koloskopija.


Ciljna skupina bo sprva prejela vabilo za sodelovanje v preventivnem pregledu. V primeru potrditve sodelovanja bodo po pošti prejeli tri prirejene vzorčne posodice za odvzem in hranitev vzorca blata z natančnimi navodili. Vzorce bodo vrnili po pošti, nato pa se bo v vsakem vzorcu opravila analiza prisotnosti morebitne prikrite krvi (hemotest).
V primeru potrditve prikrite krvi v blatu (okultna krvavitev), bo oseba pisno obveščena in vabljena na endoskopski pregled debelega črevesa (koloskopija), pri kateri se bodo opravili vsi potrebni diagnostično oziroma terapevtski posegi. V primeru najdbe premalignih sprememb bodo le te odstranjene in poslane na histopatološko analizo, bolniki pa bodo v obdobju spremljani in poslani na eventuelne ponovne preventivne preglede.
V primeru ugotovitve raka bo potrebno čimprejšnje zdravljenje, ki bo odvisno od stopnje razširjenosti bolezni.
Na preventivne preglede blata (hemotest) bodo uporabniki Prve zdravstvene asistence vabljeni enkrat letno.
Sorodniki oseb, ki so zbolele za rakom na debelem črevesu oz danki, bodo vabljeni vsako peto leto na preventivni koloskopki pregled.

Zaključek ...
Prva zdravstvena asistenca bo v letu 2008 izvedla že drugo preventivno akcijo zgodnjega odkrivanja in preprečevanja raka debelega črevesa in danke v ciljni skupini uporabnikov Prve zdravstvene asistence.
Tudi letos pričakujemo dober odziv in tesno sodelovanje povabljenih oseb ter s tem navsezadnje kot prvi aktivno prispevati k izboljšanju zdravja in kvaliteti življenja.

Za vse morebitne dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete na našo brezplačno telefonsko številko 0820 08240.


PZA d.o.o.
Vito Vidmar, dr.med. spec. internist