Novost

Certifikat odličnosti

Analitična hiša Bisnode, je v okviru mednarodnega projekta finančne analize podjetij, Doktor 24 Asistenci podelila certifikat bonitetne odličnosti AAA za leto 2018, saj spada med najboljše poslovne subjekte v Sloveniji.


Splošni pogoji poslovanja in izvajanja
zdravstvenih storitev

V priloženem dokumentu najdete Splošne pogoje poslovanja in izvajanja zdravstvenih storitev, ki jih ponuja Doktor 24 asistenca. V njih so podatki o obveznostih izvajalca storitev, o plačilu storitev, o trajanju, prekinitvi in odpovedi razmerja, o varovanju osebnih podatkov idr.

Za več informacij in dodatno razlago splošnih pogojev pokličitev na brezplačno telefonsko številko 0820 08240.

Splošni pogoji poslovanja in izvajanja zdravstvenih storitev

Poravnavanje obveznosti

Pogodbeni uporabnik Doktor 24 asistence je dolžan poravnati svoje obveznosti v roku, ki je naveden na vsakem računu, sicer je dolžan plačati stroške opominov. Stroški opominov se določijo in spreminjajo v skladu z veljavnim cenikom Doktor 24 asistence. Dolg je poravnan z dnem plačila dolgovanega zneska pri banki oz. drugi finančni ustanovi.