Novost

Radiološka diagnostika - rentgen

NOVO - RADIOLOŠKA DIAGNOSTIKA

ZOBNI DIGITALNI RENTGEN Cena
Ortopan
(panoramski posnetek vseh zob)
25,00€
Lokalni posnetek
(intraoralno slikanje posameznih zob)
9,00€
Zobne krone 9,00€
Posnetke prejmete na zgoščenki
ob pregledu (CD)
brezplačno

DIGITALNI RENTGEN TELESA Cena
Prsni organi
(pljuča, srce ... )
13,00€/projekcija
Skelet
(glava, obnosne votline, hrbtenica, rebra, komolec, koleno, kolk, okončine, ostali sklepi ...)
13,00€/projekcija
Posnetke prejmete na zgoščenki
ob pregledu (CD)
brezplačno
Za vse RTG preiskave je potrebna napotitev zdravnika/zobozdravnika.

Naročanje in informacije:
0820 08240
narocanje@doktor24.si
Klinika Doktor 24
Savska cesta 3, 1000 Ljubljana

Splošni pogoji poslovanja in izvajanja
zdravstvenih storitev

V priloženem dokumentu najdete Splošne pogoje poslovanja in izvajanja zdravstvenih storitev, ki jih ponuja Prva zdravstvena asistenca. V njih so podatki o obveznostih izvajalca storitev, o plačilu storitev, o trajanju, prekinitvi in odpovedi razmerja, o varovanju osebnih podatkov idr.

Za več informacij in dodatno razlago splošnih pogojev pokličitev na brezplačno telefonsko številko 0820 08240.

Splošni pogoji poslovanja in izvajanja zdravstvenih storitev

Poravnavanje obveznosti

Pogodbeni uporabnik Prve zdravstvene asistence je dolžan poravnati svoje obveznosti v roku, ki je naveden na vsakem računu, sicer je dolžan plačati stroške opominov. Stroški opominov se določijo in spreminjajo v skladu z veljavnim cenikom Prve zdravstvene asistence. Dolg je poravnan z dnem plačila dolgovanega zneska pri banki oz. drugi finančni ustanovi.