November 2010, 3.11.2010
Diabetes:
Izboljšanje kakovosti življenja sladkornih bolnikov
Avtor: Maja Kolšek Šušteršič, dr. med.
Za sladkorno bolezen ocenjujejo, da jo ima kar od 170–200 milijonov ljudi. Pri približno 15 % gre za tip 1, kjer je za zdravljenje nujno potreben inzulin.
85 % pa jih ima tip 2, kjer bolezen uravnavamo z dieto, zdravili in včasih tudi z vbrizgavanjem inzulina. V obeh primerih težimo k ravni glukoze v krvi čim bližje normalnim vrednostim.
Že pred 29 leti so izdelali prvo inzulinsko črpalko, napravo, ki posnema naravno delovanje trebušne slinavke, da bi izboljšali kakovost življenja ljudem, ki se zdravijo z vsakodnevnim večkratnim vbrizgavanjem inzulina. Črpalka po v naprej določenem programu 24 ur na dan dovaja bazalne odmerke inzulina skozi tanko cevko, ki je vstavljena v podkožje. Ob obrokih ali pa za korekcijo previsokih ravni glukoze v krvi pa se po isti cevki dovede bolusni odmerek inzulina. Osnova za zdravljenje s črpalko je funkcionalna inzulinska terapija, metoda, ki temelji na štetju ogljikovih hidratov in prilagajanju odmerka inzulina ter pogostih meritvah ravni glukoze v krvi. Na ta način je mogoče doseči boljše vrednosti glikiranega hemoglobina, ki je pokazatelj dolgoročne urejenosti sladkorne bolezni, ter se uspešneje izogibati obdobjem hipoglikemije. Na tržišču so inzulinske črpalke, ki poleg neprekinjenega dovajanja inzulina neprekinjeno merijo tudi raven glukoze v medceličnini, in je gibanje mogoče spremljati na zaslonu črpalke. Kljub temu pa morajo vse prilagoditve zdravljenja temeljiti na vrednostih glukoze, ki jih izmerimo s pomočjo merilnika glukoze v krvi in ne na vrednostih, ki jih trenutno prikazuje črpalka. Novost na tržišču so črpalke, pri katerih je merilnik ravni glukoze v krvi hkrati tudi daljinski upravljalnik črpalke, kar uporabniku omogoča večjo diskretnost. S pomočjo črpalke lahko bolniki natančneje določijo potrebe po inzulinu ob obrokih, saj imajo črpalke funkcijo za enostaven in natančen izračun odmerka inzulina.
Črpalke so opremljene tudi z alarmi, ki opozarjajo na morebitne napake ali okvare pripomočka. Naprave so majhne, nosimo jih lahko v torbicah ali s pasom pritrjenena telo, začasno pa se lahko od njih tudi ločimo (npr. med tuširanjem,športno aktivnostjo ipd.). V Sloveniji so do zdravljenja z inzulinsko črpalko upravičeni otroci s sladkorno boleznijo tipa 1, mlajši od 18 let in odrasli bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1, ki imajo kljub izvedeni 6-mesečni funkcionalni inzulinski terapiji še vedno težave. Uporaba inzulinske črpalke je dobrodošla pri hudih ali nezavednih hipoglikemijah, zvišanih ravneh glukoze v krvi proti jutru ali pri oteženem nadzorovanju nihanja ravni glukoze. Inzulinsko črpalko dobijo tudi vse ženske s sladkorno boleznijo pred ali med nosečnostjo.