MDC Ortolab d.o.o. Stari trg 27, 2380 Slovenj Gradec www.medicinski-center.si V Ultrazvočni ambulanti Ortolab se ukvarjamo s specialistično ultrazvočno diagnostiko. Vsakemu pacientu želimo zagotoviti poglobljeno individualno obravnavo ter korekten in spoštljiv odnos. Preglede opravlja izkušen zdravnik Pr (več)
<< 1 >>