Novost

Privlačni paketi zdravstvenih storitev

Z željo, da vam približamo zdravstvene storitve, smo za vas pripravili privlačne pakete zdravstvenih storitev. Vsak izmed paketov je sestavljen iz določenih zdravstvenih storitev.
Da bodo paketi tudi cenovno bolj dostopni, smo poleg dveh paketov Plus+, za vas pripravili tudi dva Osnovna paketa, kjer prav tako lahko dostopate do vseh naših storitev, le v manjšem številu.

Osnovnim paketom (razen paketu Zdravniška linija 24 ur) lahko dodate tudi tri dodatne pakete, Zobje, MR in CT preiskava ter Fizioterapija, kjer dobite dostop do dodatnih storitev in diagnostike.

Ker posodabljamo ponudbo in vsebine paketov, mogoče nekatere povezave na spletni strani Doktor 24 Asistence še ne delujejo kot je treba. Za več informacij pišite na asistenca@doktor24.si , kličite na 12803073 ali centralo 0820 08240.

Splošni pogoji poslovanja in izvajanja
zdravstvenih storitev

V priloženem dokumentu najdete Splošne pogoje poslovanja in izvajanja zdravstvenih storitev, ki jih ponuja Doktor 24 asistenca. V njih so podatki o obveznostih izvajalca storitev, o plačilu storitev, o trajanju, prekinitvi in odpovedi razmerja, o varovanju osebnih podatkov idr.

Za več informacij in dodatno razlago splošnih pogojev pokličitev na brezplačno telefonsko številko 0820 08240.

Splošni pogoji poslovanja in izvajanja zdravstvenih storitev

Poravnavanje obveznosti

Pogodbeni uporabnik Doktor 24 asistence je dolžan poravnati svoje obveznosti v roku, ki je naveden na vsakem računu, sicer je dolžan plačati stroške opominov. Stroški opominov se določijo in spreminjajo v skladu z veljavnim cenikom Doktor 24 asistence. Dolg je poravnan z dnem plačila dolgovanega zneska pri banki oz. drugi finančni ustanovi.