December 2009, 2.12.2009
Urgenca:
Urgentna medicina
Ko odločajo sekunde
Avtor: Marko Gričar, dr. med., spec. internist kardiolog
Urgentna medicina se ukvarja z nujnimi stanji (bolezni in poškodbe), ko sta ogrožena zdravje in življenje in je pomembna vsaka sekunda.


Vsaka medicinska stroka poskuša poglobljeno obvladovati prepoznavanje in zdravljenje nujnih stanj s svojega strokovnega področja, novejša stroka urgentna medicina pa je povezovalna, saj obvladuje obravnavo nujnih stanj iz različnih specialnosti ter s tem zagotavlja celovito in multidisciplinarno zdravstveno oskrbo v trenutkih največje nuje.
V naši in vaši reviji dr. smo se odločili predstaviti tematiko in problematiko urgentne medicine ter jo približati javnosti. K sodelovanju smo pritegnili strokovnjake iz Slovenskega združenja za urgentno medicino (SZUM), ki na tem področju že 16 let aktivno sodeluje pri izobraževanju zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Pozdravljamo pobudo SZUM, da bi tudi v prihodnjih številkah s tematskimi prispevki skrbeli za seznanjanje najširše javnosti z nujnimi postopki, s katerimi lahko vsakdo reši življenje ali ohrani zdravje nenadno obolelemu ali poškodovanemu.
V tej številki objavljamo prispevek vodje celjske službe nujne medicinske pomoči in podpredsednika SZUM, prim. Andreja Žmavca, dr. med., o nenadnem zastoju srca. Za njim je prispevek vodje anesteziološke službe v centralnem urgentnem bloku UKC Ljubljana in predsednika Sveta za reanimacijo, prim. mag. Dušana Vlahoviča, dr. med., o pomenu in uspešnosti oživljanja.
Zastoj srca se zgodi v polovici primerov popolnoma nepričakovano in pri ljudeh, ki prej niso imeli nikakršnih težav. Gre torej za izjemno urgentno stanje, ki se ne dogaja le drugim, temveč se lahko že jutri zgodi doma, v pisarni, trgovini ali na cesti. Avtorja opisujeta nevarno stanje ter razpravljata o tem, kaj lahko storijo laični očividci in kako je organizirano ukrepanje službe nujne medicinske pomoči. Časa za ukrepanje je le nekaj minut; če naključni navzoči le nemo opazujejo dogajanje in čakajo prihod reševalne ekipe, se možnosti žrtve za preživetje izredno zmanjšajo.

V prihodnji številki načrtujemo nazoren prikaz temeljnih postopkov oživljanja ter prispevek o pomenu in uporabi javno dostopnih avtomatičnih defibrilatorjev za srce – z obojim lahko rešimo življenje, zato se moramo ukrepanja naučiti in se odločiti, da bomo pomagali, ko bo treba. Kajti – kaj pa je lepše in plemenitejše kot rešiti življenje?